Újév

Újévi hagyományok

Hazánkban nem is egy hiedelem kapcsolódik az óév legutolsó napjához, illetve az újév els? napjához. A különböz? babonás szokásoknak az élet minden területére kiterjed? hatást tulajdonítottak eleink. Így például szokás volt a hajadon lányok körében a párjóslás. Ez úgy történt, hogy a lányok papírdarabokra legények neveit írták. Ezután mindegyik papírt egy-egy darab tésztába tették, amib?l gombócokat gyúrtak. Éjfélkor a gombócokat lobogó vízbe dobták, s amelyik gombóc el?ször a felszínre úszott, azt kivették, s így „megtudták” a leend? párjuk nevét.

Egy másik szokás szerint a disznóól oldalát kellett megrúgni, s ha disznók röfögtek, akkor a fiatallány számíthatott rá, hogy az esztend? során férjhez megy.

Szokás volt a már hosszabb ideje eladósorban lév? lányok kicsúfolása is oly módon, hogy a vénlányok házánál szalmabábut állítottak a falubeli legények.

 

    

Flickr by Matthias Book

A fenti szokások mellett azonban tilalmak is köt?dtek az ünnephez. Tilos volt ugyanis ilyenkor bármit kölcsönkérni, vagy bármit kölcsönadni.

A babona miatt nem ettek ilyenkor szárnyast sem, mivel úgy tartották, hogy akkor elröpül a szerencse, máshol úgy tartották elkaparja a szerencsét, ezért inkább malacot fogyasztottak, mert akkor b?séges évre volt kilátás, úgy mondták, hogy a disznó „el?túrja” a jó szerencsét. A hal fogyasztásával kapcsolatban már megoszlik a vélemény, a vízparti településeken szerencsét hozónak tartották (minél több pikkely, annál több pénz), míg máshol úgy vélték, hogy a hallal elúszik a szerencse, ezért újévkor nem fogyasztották.

Az újévet a fiatal legények köszöntötték olyképpen, hogy a falu utcáit járva kerepl?vel ás más eszközökkel zajt csaptak, valamint házról-házra járva köszönt?verseket mondtak.

Szintén szokás volt éjfélkor vizet húzni a kútról, mert aki ivott ebb?l az „aranyvízb?l”, arra gazdagság várt.

Hagyományos jóslási forma volt az éjféli ólomöntés is, amikor a megolvasztott ólmot hideg vízbe csurgatták, ahol az különböz? alakokban dermedt meg, mely alakokból következtetni lehetett a jóslást végz?re váró eseményekre.

Bizonyos szokások napjainkban is elevenen élnek, gondoljunk csak az esztend?r?l esztend?re visszatér? újévi fogadalmakra, de szintén ismert manapság is az a vélekedés, miszerint amilyen az újév els? napja, olyan lesz annak minden napja.

Valószín?leg ez a hiedelem az oka a szilveszteri mulatozásnak és az éjféli pezsg?ivásnak is. Így kívánunk az önfeledt ünnepléssel boldogságban gazdag újévet biztosítani magunknak.


 
 
 
impresszum | jogi nyilatkozat | kapcsolat                                                                                        Újév